Hippopotame – A3

hippopotame

Fusain et Pastel Blanc